کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب شروع از صفر

کتاب شروع از صفر

اثر جیمی هندریکس از انتشارات مس


 کتاب پنج حرکت بعدی شما

کتاب پنج حرکت بعدی شما

اثر پاتریک بت دیوید از انتشارات دیدآور


 کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی

کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسلامی

اثر علی آقا پیروز از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


 کتاب علم النفس فلسفی علامه طباطبایی

کتاب علم النفس فلسفی علامه طباطبایی

اثر ابوالحسن غفاری از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


 کتاب شفاف بیندیش

کتاب شفاف بیندیش

اثر دریوس فروکس از انتشارات نویسه پارسی


 کتاب هدف والا

کتاب هدف والا

اثر ویلیام دیمون از انتشارات نویسه پارسی


 کتاب چگونه تاب بیاوریم

کتاب چگونه تاب بیاوریم

اثر جوئل ووس از انتشارات حکمت کلمه


 کتاب راه بهتر زیستن

کتاب راه بهتر زیستن

اثر آگ ماندینو از انتشارات پل


 کتاب روش زندگی بهتر

کتاب روش زندگی بهتر

اثر لئو بوسکالیا از انتشارات پل


 کتاب اسرار قاطعیت

کتاب اسرار قاطعیت

اثر گیل لیندن فیلد از انتشارات پل