کتاب Stop Doing That Sh*t

اثر گری جان بیشاپ از انتشارات زبان ما-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب Stop Doing That Sh*t
جستجوی کتاب Stop Doing That Sh*t در گودریدز

معرفی کتاب Stop Doing That Sh*t از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Stop Doing That Sh*t


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب به دنبال طلا نباش طلایی شو (جلد اول)
 کتاب خودت باش نه نخود هر آش
 کتاب ساختن زندگی، به جای جدایی
 کتاب افسانه موفقیت
 کتاب مدیریت منابع انسانی دیجیتال