کتاب گره استراتژی

اثر ریچارد روملت از انتشارات آریانا قلم - مترجم: علیرضا خاکساران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب گره استراتژی
جستجوی کتاب گره استراتژی در گودریدز

معرفی کتاب گره استراتژی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گره استراتژی


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار