کتاب چگونه جمعی را در دست بگیریم؟

اثر ویو گراسکاپ از انتشارات سما - مترجم: شهرام ظریف-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب چگونه جمعی را در دست بگیریم؟
جستجوی کتاب چگونه جمعی را در دست بگیریم؟ در گودریدز

معرفی کتاب چگونه جمعی را در دست بگیریم؟ از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب چگونه جمعی را در دست بگیریم؟


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار