کتاب واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت

اثر مهدی حاجی وند از انتشارات دنیای اقتصاد-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت
جستجوی کتاب واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب واگذاری باشگاه های ورزشی به روش پیمان مدیریت


 کتاب من کافی هستم
 کتاب هوش عاطفی در مذاکره
 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟
 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان