کتاب هنر رهبری آموزشی

اثر فنویک دبلیو. انگلیش از انتشارات وانیا - مترجم: ناصر شیربگی-سمیه احمدی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب هنر رهبری آموزشی
جستجوی کتاب هنر رهبری آموزشی در گودریدز

معرفی کتاب هنر رهبری آموزشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر رهبری آموزشی


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار