کتاب هنر رها کردن

اثر نیک ترنتون از انتشارات نقش و نگار - مترجم: بی تا حسینی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب هنر رها کردن
جستجوی کتاب هنر رها کردن در گودریدز

معرفی کتاب هنر رها کردن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر رها کردن


 کتاب من کافی هستم
 کتاب هوش عاطفی در مذاکره
 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟
 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان