کتاب مدیریت مالی 1

اثر فرد وستون از انتشارات آگه - مترجم: حسین عبده تبریزی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت مالی 1
جستجوی کتاب مدیریت مالی 1 در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت مالی 1 از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت مالی 1


 کتاب 5 رکن تفکر مثبت
 کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل
 کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم
 کتاب انقلاب معنا
 کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم
 کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی