کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی

اثر مجموعه ی نویسندگان-رسول نوروزی سید حسینی از انتشارات حتمی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
جستجوی کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب هنر مدیریت به روش خردمندان شرق
 کتاب اخلاق موفقیت