کتاب مدیریت

اثر مهدی ایران نژاد پاریزی از انتشارات مدیران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت
جستجوی کتاب مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس