کتاب قوانین مدیریت

اثر بهنام زمانیان بروجنی از انتشارات مهرسا-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب قوانین مدیریت
جستجوی کتاب قوانین مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب قوانین مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قوانین مدیریت


 کتاب خودکاوی
 کتاب الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
 کتاب هارمونی پولی
 کتاب حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی
 کتاب نگاهی دوباره
 کتاب دولت مدرن در ایران