کتاب عصیانگر حرفه ای

اثر لاوی اجایی جونز از انتشارات شمشاد - مترجم: نازنین فاطمه سوداگر-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب عصیانگر حرفه ای
جستجوی کتاب عصیانگر حرفه ای در گودریدز

معرفی کتاب عصیانگر حرفه ای از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عصیانگر حرفه ای


 کتاب من کافی هستم
 کتاب هوش عاطفی در مذاکره
 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟
 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان