کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ معنوی
 کتاب پول 7 قدم تا رسیدن به آزادی مالی
 کتاب 10 راه حل برای رسیدن به نیروی نبوغ اجتماعی
 کتاب چه چیز به چه کس می رسد چرا
 کتاب استراتژی رسیدن به استراتژی
 کتاب نیمه تاریک وجود