کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب جرات داشته باش‏‫
 کتاب گام هایی به سوی موفقیت
 کتاب رقص تغییر
 کتاب راز
 کتاب چگونه کتاب بخوانیم
 کتاب پیش بینی آینده