کتاب ساختن برای ماندن

اثر جیم کالینز از انتشارات هورمزد - مترجم: ریحانه توکلی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب ساختن برای ماندن
جستجوی کتاب ساختن برای ماندن در گودریدز

معرفی کتاب ساختن برای ماندن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ساختن برای ماندن


 کتاب مردان مریخی و زنان ونوسی در عصر نوین
 کتاب 101 سوالی که در دهه بیست زندگی باید از خود بپرسید
 کتاب 12 ستون
 کتاب اگر بخواهم می توانم
 کتاب عشق
 کتاب قهرمان