کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی

اثر جی ام شفریتز از انتشارات شورآفرین - مترجم: نادر هوشمندیار-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی
جستجوی کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی در گودریدز

معرفی کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دانشنامه ی سیاستگذاری عمومی و مدیریت دولتی


 کتاب 5 رکن تفکر مثبت
 کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل
 کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم
 کتاب انقلاب معنا
 کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم
 کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی