کتاب خلاقیت و تغییر

اثر ویل ادواردز از انتشارات سایه سخن - مترجم: ابوذر کرمی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب خلاقیت و تغییر
جستجوی کتاب خلاقیت و تغییر در گودریدز

معرفی کتاب خلاقیت و تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خلاقیت و تغییر


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک
 کتاب هنر مدیریت به روش خردمندان شرق
 کتاب اخلاق موفقیت