کتاب خلاقیت و تغییر

اثر ویل ادواردز از انتشارات سایه سخن - مترجم: ابوذر کرمی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب خلاقیت و تغییر
جستجوی کتاب خلاقیت و تغییر در گودریدز

معرفی کتاب خلاقیت و تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خلاقیت و تغییر


 کتاب من کافی هستم
 کتاب هوش عاطفی در مذاکره
 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟
 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان