کتاب تکرار

اثر سورن کی یرکگور از انتشارات مرکز - مترجم: صالح نجفی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

تکرار کتابی است که کیرکگور در سال ۱۸۴۳ و با نام مستعار کنستانتین کنستانتینوس چاپ کرد. کنستانتین به تحقیق در این باره می پردازد که آیا تکرار ممکن است یا نه، و کتاب شامل تمام آزمون هایی می شود که او بدان ها دست می زند تا این معنی برای او روشن شود. آزمایش های او در ضمن به بیماری بی نام پیوند می خورد که تحت عنوان «مرد جوان» بدو اشاره می شود. مرد جوان از دختر محبوبش درخواست ازدواج کرده است، اما یکباره احساس می کند باید نامزدی را بهم بزند، چرا که نظرش عوض شده است. تضاد و تعارضی هست میان دو شکل از صادق بودن: وفادار بودن به نامزدش و صادق بودن در مورد احساس های جدیدش. از قضا این وضعیت به روشنی آینه ایست در برابر تجربه شخصی کیرکگور و رابطه اش با رگینه اولسن. همین شباهت وضعیت مرد جوان به وضعیت خود کیرکگور است که نشان می دهد کنستانتینوس و مرد جوان به احتمال زیاد دو شخص جدا نیستند و ما با نوعی تحلیل حیات باطن رو به روییم که در آن، یک فرد هم زمان نقش بیمار و روانکاو را بازی می کنند.
تکرار از مرد جوانی حرف می زند که می خواهد از مرحلۀ زیباشناختی به مرحلۀ دینی برسد، اما در این کار شکست می خورد و صرفاً خودِ قدیمی اش را از نو می آغازد، بر خلاف ایّوب در کتاب مقدّس که سر آخر توانست به تکرار حقیقی نایل شود و هر آن چه از دست داده بود، از نو به چنگ آورد.


خرید کتاب تکرار
جستجوی کتاب تکرار در گودریدز

معرفی کتاب تکرار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تکرار


 کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی
 کتاب دوره عمر سازمان
 کتاب موفقیت و شانس
 کتاب HSE به زبان ساده و کاربردی
 کتاب شگفتی تمرکز فکر
 کتاب نجات از هزار تو