کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی

اثر کلی لکووی از انتشارات آریانا قلم - مترجم: حسین صامعی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی
جستجوی کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی در گودریدز

معرفی کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تداوم کسب و کارهای خانوادگی


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار