کتاب تاثیر هنر بر مغز

اثر سوزان مگسامن از انتشارات ذهن آویز - مترجم: شهناز کمیلی زاده-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب تاثیر هنر بر مغز
جستجوی کتاب تاثیر هنر بر مغز در گودریدز

معرفی کتاب تاثیر هنر بر مغز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاثیر هنر بر مغز


 کتاب از روز کاری خود نهایت استفاده را ببرید
 کتاب قدرت احساسات منفی
 کتاب Death: The Final Stage of Growth
 کتاب 13 کار برای تاب آوری و عشق به خویشتن (کتاب تمرین)
 کتاب 	انقلابی علیه رژیم های غذایی
 کتاب حکمرانی و مدیریت نوآوری پایدار