کتاب بکارگیری رویکرد شایستگی منابع انسانی

اثر علی رستگار از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب بکارگیری رویکرد شایستگی منابع انسانی
جستجوی کتاب بکارگیری رویکرد شایستگی منابع انسانی در گودریدز

معرفی کتاب بکارگیری رویکرد شایستگی منابع انسانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بکارگیری رویکرد شایستگی منابع انسانی


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی