کتاب اعتماد، قدرت و رهبری در بخش دولتی

اثر استین ولنتین از انتشارات اندیشه احسان - مترجم: حسن فراتی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب اعتماد، قدرت و رهبری در بخش دولتی
جستجوی کتاب اعتماد، قدرت و رهبری در بخش دولتی در گودریدز

معرفی کتاب اعتماد، قدرت و رهبری در بخش دولتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اعتماد، قدرت و رهبری در بخش دولتی


 کتاب من کافی هستم
 کتاب هوش عاطفی در مذاکره
 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟
 کتاب هنر یافتن جریان
 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان
 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان