کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت

اثر نادر هوشمندیار از انتشارات شورآفرین-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت
جستجوی کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اثربخشی و چالش‏ های مدیریت


 کتاب 5 رکن تفکر مثبت
 کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل
 کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم
 کتاب انقلاب معنا
 کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم
 کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی