کتاب یازده حلقه

اثر فیل جکسون از انتشارات گلگشت - مترجم: محسن پروازی-مجدالدین مستعان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب یازده حلقه
جستجوی کتاب یازده حلقه در گودریدز

معرفی کتاب یازده حلقه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یازده حلقه


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس