کتاب شهرهای هوشمند

اثر جاناتان ریچنتال از انتشارات آوند دانش - مترجم: امیر فرشچی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب شهرهای هوشمند
جستجوی کتاب شهرهای هوشمند در گودریدز

معرفی کتاب شهرهای هوشمند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شهرهای هوشمند


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس