کتاب خانه تکانی مغزی

اثر شاد هلمستتر از انتشارات شمشاد - مترجم: محدثه عطاریان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب خانه تکانی مغزی
جستجوی کتاب خانه تکانی مغزی در گودریدز

معرفی کتاب خانه تکانی مغزی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه تکانی مغزی


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس