کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)

اثر دنیل پیتر لاکس از انتشارات دانشگاه تهران - مترجم: امید بزرگ حداد-مجموعه ی مترجمان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)
جستجوی کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم) در گودریدز

معرفی کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب برنامه ریزی و مدیریت سامانه های منابع آب (جلد دوم)


 کتاب پسر عزیزم…
 کتاب هنر خفن شدن
 کتاب سندرم زن شتابزده
 کتاب راهنمای قیمت گذاری در عکاسی
 کتاب جرات موفقیت
 کتاب جرات موفقیت