کتاب امروز انجامش بده

اثر دریوس فروکس از انتشارات افرا - مترجم: فاطمه حسین بیگ-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب امروز انجامش بده
جستجوی کتاب امروز انجامش بده در گودریدز

معرفی کتاب امروز انجامش بده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب امروز انجامش بده


 کتاب معمای توسعه
 کتاب بلوغ مدیریت
 کتاب بزرگ فکر کن
 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی
 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره
 کتاب تمرکز حواس