کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب 5 رکن تفکر مثبت

کتاب 5 رکن تفکر مثبت

اثر دیوید هیمباچر از انتشارات پل


 کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل

کتاب دستورالعمل پیشرفته برای دستیابی به موفقیت کامل

اثر رابرت آنتونی از انتشارات هیرمند


 کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم

کتاب کوچینگ در دیدگاه اگزیستانسیالیسم

اثر امی ون دورذن از انتشارات روانشناسی و هنر


 کتاب انقلاب معنا

کتاب انقلاب معنا

اثر فرد کافمن از انتشارات اورنگ


 کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم

کتاب چطور اعتماد به نفس داشته باشیم

اثر جیمز اسمیت از انتشارات میلکان


 کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی

کتاب مدیریت HSE در اماکن و فضاهای ورزشی

اثر آرش صادقی از انتشارات حتمی


 کتاب ذهن آگاهی با نوشتن

کتاب ذهن آگاهی با نوشتن

اثر جنی ماری باتیستین از انتشارات پرتقال


 کتاب ذهن آگاهی با نوشتن

کتاب ذهن آگاهی با نوشتن

اثر جنی ماری باتیستین از انتشارات پرتقال


 کتاب پگاه

کتاب پگاه

اثر محمداسماعیل قدس از انتشارات لوح فکر


 کتاب مهارت های عاطفی برای کار کردن

کتاب مهارت های عاطفی برای کار کردن

اثر مدرسه زندگی از انتشارات هنوز