کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی

کتاب مدیریت بانکداری الکترونیکی

اثر محمدحسین فاضل زرندی-مجموعه ی نویسندگان از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب دوره عمر سازمان

کتاب دوره عمر سازمان

اثر ایساک آدیزس از انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر


 کتاب موفقیت و شانس

کتاب موفقیت و شانس

اثر رابرت فرانک از انتشارات تالیف


 کتاب HSE به زبان ساده و کاربردی

کتاب HSE به زبان ساده و کاربردی

اثر غلامعلی قاسمی از انتشارات بزنگاه


 کتاب شگفتی تمرکز فکر

کتاب شگفتی تمرکز فکر

اثر ویلیام واکر آتکینسون از انتشارات پلک


 کتاب نجات از هزار تو

کتاب نجات از هزار تو

اثر نیکول لپرا از انتشارات متخصصان


 کتاب چگونه درباره ی چیز های عجیب بیندیشیم

کتاب چگونه درباره ی چیز های عجیب بیندیشیم

اثر تئودور شیک-لوئیس ون ان از انتشارات مازیار


 کتاب قواعد اجرای استراتژی

کتاب قواعد اجرای استراتژی

اثر کریس مک چزنی از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


 کتاب قواعد اجرای استراتژی

کتاب قواعد اجرای استراتژی

اثر کریس مک چزنی از انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی


 کتاب استقامت می کنم و سرسختم

کتاب استقامت می کنم و سرسختم

اثر الیسا نبولسین از انتشارات قدیانی