کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب مدیریت تئاتر چیست؟ مدیر تئاتر کیست؟

کتاب مدیریت تئاتر چیست؟ مدیر تئاتر کیست؟

اثر منصور میرزابابایی از انتشارات نشر وزان


 کتاب آموزش به سبک دزدان دریایی

کتاب آموزش به سبک دزدان دریایی

اثر دیو برگس از انتشارات ساز و کار


 کتاب مجموعه کتاب های کوچک... (مجموعه شش جلدی با قاب)

کتاب مجموعه کتاب های کوچک... (مجموعه شش جلدی با قاب)

اثر لوسی لین از انتشارات روانشناسی و هنر


 کتاب فرزند پروری از پنج نگاه

کتاب فرزند پروری از پنج نگاه

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات پرستو


 کتاب Way of the Wolf

کتاب Way of the Wolf

اثر جردن بلفورت از انتشارات آمه


 کتاب راهنمای PMI برای تحلیل کسب وکار

کتاب راهنمای PMI برای تحلیل کسب وکار

اثر موسسه PMI از انتشارات آدینه


 کتاب او کی آر برای همه

کتاب او کی آر برای همه

اثر وتری ولوره از انتشارات ادیبان روز


 کتاب اعتماد به نفس زن

کتاب اعتماد به نفس زن

اثر سو پتن ثوئل از انتشارات هامون


 کتاب راهکارهایی برای پیروزی در لحظه صفر

کتاب راهکارهایی برای پیروزی در لحظه صفر

اثر جیم لسینسکی از انتشارات ترانه پدرام


 کتاب نگذار سرت به سنگ بخورد!

کتاب نگذار سرت به سنگ بخورد!

اثر شلی لفکو از انتشارات لیوسا