کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب خودکاوی

کتاب خودکاوی

اثر پروین بیات-ابراهیم خواجه نوری از انتشارات عصر روشن بینی


 کتاب الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

کتاب الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی

اثر رضا موسوی نیا از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب هارمونی پولی

کتاب هارمونی پولی

اثر اولیویا ملن از انتشارات یزدا


 کتاب حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی

کتاب حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی

اثر متیو سی آر کریون از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب نگاهی دوباره

کتاب نگاهی دوباره

اثر محمد حسینی بهشتی از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب دولت مدرن در ایران

کتاب دولت مدرن در ایران

اثر رسول افضلی از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب مجموعه مقالات همایش

کتاب مجموعه مقالات همایش

اثر محمدعلی خسروی از انتشارات دانشگاه مفید


 کتاب از اجتناب دست بردار

کتاب از اجتناب دست بردار

اثر مجموعه ی نویسندگان-متیو اس بون از انتشارات سایه سخن


 کتاب بدنی جدید بساز

کتاب بدنی جدید بساز

اثر آلبرتو ویلولدو از انتشارات علم


 کتاب ش کو؟!ه

کتاب ش کو؟!ه

اثر علی میرصادقی از انتشارات بارسا