کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب من کافی هستم

کتاب من کافی هستم

اثر ماریسا پیر از انتشارات دوجلدی


 کتاب هوش عاطفی در مذاکره

کتاب هوش عاطفی در مذاکره

اثر هوارد هادسن از انتشارات بازاریابی


 کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟

کتاب چگونه وقت تلف نکنیم؟

اثر بابک اعتمادی از انتشارات پیام عدالت


 کتاب هنر یافتن جریان

کتاب هنر یافتن جریان

اثر دیمون زاهاریادس از انتشارات نشر گویا


 کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان

کتاب تکنیک های خلق شادی در سازمان

اثر رابین ال گرت از انتشارات کتاب مهربان


 کتاب آموزش و بهسازی کارکنان

کتاب آموزش و بهسازی کارکنان

اثر اکبر عیدی از انتشارات کتاب مهربان


 کتاب جرقه ای از درون

کتاب جرقه ای از درون

اثر کریستین ویکیرد از انتشارات دایره


 کتاب پرورش الهه جنگجو

کتاب پرورش الهه جنگجو

اثر هاتر اش امارا از انتشارات ذهن آویز


 کتاب مدیریت جامع اماکن ورزشی

کتاب مدیریت جامع اماکن ورزشی

اثر جواد شهلایی باقری-فرهاد کلانتری از انتشارات حتمی


 کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی

کتاب تغییر رفتار و رفتاردرمانی

اثر احمد امیدوار از انتشارات فراانگیزش‏‫