کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب رهبر پروژه شوید

کتاب رهبر پروژه شوید

اثر الکساندر لافر از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب پویایی استراتژی کسب و کار

کتاب پویایی استراتژی کسب و کار

اثر مارتین ریوز از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب قیمت گذاری پیشرفته اختیار معامله ها

کتاب قیمت گذاری پیشرفته اختیار معامله ها

اثر علیرضا سارنج از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

کتاب رویکرد تطبیقی به اداره امور عمومی

اثر علی پیران نژاد از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب پارادایم های حکمرانی عمومی: رقیب و همزیست

کتاب پارادایم های حکمرانی عمومی: رقیب و همزیست

اثر جاکوب تورفینگ از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب خودتوسعه ای

کتاب خودتوسعه ای

اثر مایک پدلر از انتشارات جهاد دانشگاهی


 کتاب خودتوسعه ای

کتاب خودتوسعه ای

اثر مایک پدلر از انتشارات جهاد دانشگاهی


 کتاب مهارت های ارتباطی

کتاب مهارت های ارتباطی

اثر آلن بارکر از انتشارات کتابسرای میردشتی


 کتاب راهنمای کمال گرایان

کتاب راهنمای کمال گرایان

اثر کاترین مورگان شفلر از انتشارات کتابسرای همراز‏‫


 کتاب هنر و دانش گوش دادن

کتاب هنر و دانش گوش دادن

اثر اسکار تریمبولی از انتشارات هورمزد