کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب پسر عزیزم…

کتاب پسر عزیزم…

اثر پاریس روزنتال از انتشارات پرتقال


 کتاب هنر خفن شدن

کتاب هنر خفن شدن

اثر مجموعه ی نویسندگان از انتشارات پرتقال


 کتاب سندرم زن شتابزده

کتاب سندرم زن شتابزده

اثر لیبی ویور از انتشارات بهار سبز


 کتاب راهنمای قیمت گذاری در عکاسی

کتاب راهنمای قیمت گذاری در عکاسی

اثر علیرضا اکرمی از انتشارات شورآفرین


 کتاب جرات موفقیت

کتاب جرات موفقیت

اثر لس براون از انتشارات نگاه نوین


 کتاب جرات موفقیت

کتاب جرات موفقیت

اثر لس براون از انتشارات نگاه نوین


 کتاب مدیریت کارکنان دانشی

کتاب مدیریت کارکنان دانشی

اثر عباس منوریان از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب مدیریت رسانه های اجتماعی

کتاب مدیریت رسانه های اجتماعی

اثر امی ون لوی از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب مدیریت پروژه برای ساخت و ساز

کتاب مدیریت پروژه برای ساخت و ساز

اثر آلبرتو دی مارکو از انتشارات دانشگاه تهران


 کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

کتاب سیستم های اطلاعاتی در مدیریت

اثر سیدمحمد محمودی از انتشارات دانشگاه تهران