کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب نابغه پنهان در شما

کتاب نابغه پنهان در شما

اثر پولینا مارینووا پمپلیانو از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب برای زندگی خودت به پاخیز

کتاب برای زندگی خودت به پاخیز

اثر چریل ریچاردسون از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب خودتو نجات بده

کتاب خودتو نجات بده

اثر گری جان بیشاپ از انتشارات کهکشان دانش


 کتاب چاکراها

کتاب چاکراها

اثر سی دبلیو لیدبیتر از انتشارات انتشارات شاهدخت


 کتاب مدیریت محیط زیستی در آموزش عالی

کتاب مدیریت محیط زیستی در آموزش عالی

اثر مهتاب پورآتشی از انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی


 کتاب مدیریت تبلیغات

کتاب مدیریت تبلیغات

اثر محمود محمدیان از انتشارات حروفیه


 کتاب تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti

کتاب تحلیل کیفی داده با ATLAS.ti

اثر علی میرزا محمدی از انتشارات نشر دانشگاهی کیان


 کتاب مرزبندی = آزادی

کتاب مرزبندی = آزادی

اثر جوزف انگوین از انتشارات فلسفه


 کتاب رهبری بدون قدرت

کتاب رهبری بدون قدرت

اثر کیت فرازی از انتشارات تالیف


 کتاب رهبری بدون قدرت

کتاب رهبری بدون قدرت

اثر کیت فرازی از انتشارات تالیف