کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب Linchpin

کتاب Linchpin

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب Linchpin

کتاب Linchpin

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب Zero limits

کتاب Zero limits

اثر ایهالیاکالا هولن-جو ویتالی از انتشارات معیار علم


 کتاب Purple Cow

کتاب Purple Cow

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب Purple Cow

کتاب Purple Cow

اثر ست گودین از انتشارات معیار علم


 کتاب The Archer

کتاب The Archer

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات معیار علم


 کتاب Deep work

کتاب Deep work

اثر کال نیوپورت از انتشارات معیار علم


 کتاب الفبای چیرگی

کتاب الفبای چیرگی

اثر ست گودین از انتشارات برآیند


 کتاب Atomic Habits

کتاب Atomic Habits

اثر جیمز کلیر از انتشارات معیار علم


 کتاب Atomic Habits

کتاب Atomic Habits

اثر جیمز کلیر از انتشارات معیار علم