کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب معمای توسعه

کتاب معمای توسعه

اثر رابرت آلن از انتشارات نهادگرا


 کتاب بلوغ مدیریت

کتاب بلوغ مدیریت

اثر نایجل نیکلسون از انتشارات انتشارات گندمان


 کتاب بزرگ فکر کن

کتاب بزرگ فکر کن

اثر دونالد ترامپ-بیل زنکر از انتشارات انتشارات گندمان


 کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی

کتاب مسئولیت اجتماعی شرکتی برای منابع انسانی

اثر الین کوهن از انتشارات انتشارات گندمان


 کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره

کتاب رازهای اتاق هیئت مدیره

اثر ایلماز آرگودون از انتشارات انتشارات گندمان


 کتاب تمرکز حواس

کتاب تمرکز حواس

اثر کم نایت از انتشارات هورمزد


 کتاب روزت را مدیریت کن

کتاب روزت را مدیریت کن

اثر جول اوستین از انتشارات پل


 کتاب پروفسور دیوانه

کتاب پروفسور دیوانه

اثر ابراهیم رجبی کویخی از انتشارات بهار سبز


 کتاب پروفسور دیوانه

کتاب پروفسور دیوانه

اثر ابراهیم رجبی کویخی از انتشارات بهار سبز


 کتاب تلخ و شیرین

کتاب تلخ و شیرین

اثر سوزان کین از انتشارات نشر مون