کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

معرفی بهترین و برگزیده ترین کتاب های خودپروری
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

اثر آلبرت الیس-آرتور لانگ از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

اثر آلبرت الیس-آرتور لانگ از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد

اثر آلبرت الیس-آرتور لانگ از انتشارات آزرمیدخت


 کتاب گوهر مدیریت استراتژیک

کتاب گوهر مدیریت استراتژیک

اثر مجموعه ی نویسندگان-فیلیپ کاتلر از انتشارات عابد


 کتاب هنر مدیریت به روش خردمندان شرق

کتاب هنر مدیریت به روش خردمندان شرق

اثر توماس کلری از انتشارات شما‏‫


 کتاب اخلاق موفقیت

کتاب اخلاق موفقیت

اثر داوود عرفانی فر از انتشارات نشر معارف


 کتاب زندگی پس از صاعقه

کتاب زندگی پس از صاعقه

اثر دوری فیکلین از انتشارات نشر معارف


 کتاب راه غلبه بر وسواس های جبری

کتاب راه غلبه بر وسواس های جبری

اثر ادنا بی فوا-رید ویلسون از انتشارات فردوس


 کتاب شفقت خود مقتدرانه

کتاب شفقت خود مقتدرانه

اثر کریستین نف از انتشارات بینش نو


 کتاب من ، بلای جان بشریت

کتاب من ، بلای جان بشریت

اثر فریدون جعفری تبریزلی از انتشارات فردوس