کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی

اثر پیتر آر گاربر از انتشارات اندیشه احسان - مترجم: سعید سعید پور-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی
جستجوی کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی در گودریدز

معرفی کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 50 تمرین عملی برای بهبود مهارت های ارتباطی


 کتاب 365 روز با قانون جذب
 کتاب تو آنچه می پنداری نیستی
 کتاب راهنمای تئوری انتخاب برای مدیریت خشم در زندگی
 کتاب سفر ایکیگای
 کتاب چگونه مثل امپراتور روم فکر کنیم
 کتاب بهبودی پایدار