کتاب 12 ستون

اثر جیم ران از انتشارات درنا قلم - مترجم: علی معتمدی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب 12 ستون
جستجوی کتاب 12 ستون در گودریدز

معرفی کتاب 12 ستون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب 12 ستون


 کتاب شادکامی ماندگار
 کتاب سقلمه
 کتاب قدرت در طوفان
 کتاب کدبانو
 کتاب خودباوری در خلاقیت
 کتاب شهامت موفق شدن