کتاب گاو بنفش

اثر ست گودین از انتشارات کتیبه پارسی - مترجم: افسانه درویشی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

Cows, after youve seen one, or two, or ten, are boring. A Purple Cow, though...now that would be something. Purple Cow describes something phenomenal, something counterintuitive and exciting and flat out unbelievable. Every day, consumers come face to face with a lot of boring stuff-a lot of brown cows - but you can bet they wont forget a Purple Cow. And its not a marketing function that you can slap on to your product or service. Purple Cow is inherent. Its built right in, or its not there. Period. In Purple Cow, Seth Godin urges you to put a Purple Cow into everything you build, and everything you do, to create something truly noticeable. Its a manifesto for marketers who want to help create products that are worth marketing in the first place.


خرید کتاب گاو بنفش
جستجوی کتاب گاو بنفش در گودریدز

معرفی کتاب گاو بنفش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گاو بنفش


 کتاب رژیم غذایی و برنامه ورزشی برای مریخی ها و ونوسی ها
 کتاب آینده خود را خلق کنید
 کتاب بعد از سلام چه می گویید
 کتاب خود مقدس شما
 کتاب ضربه های شفابخش
 کتاب پاک سازی آگاهی