کتاب کسب و کار هوشمند

اثر علی احسانی از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب کسب و کار هوشمند
جستجوی کتاب کسب و کار هوشمند در گودریدز

معرفی کتاب کسب و کار هوشمند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کسب و کار هوشمند


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی