کتاب کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مدیریت

اثر سید سجاد موسوی از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مدیریت
جستجوی کتاب کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مدیریت در گودریدز

معرفی کتاب کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مدیریت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاربرد کامپیوتر و فناوری اطلاعات در مدیریت


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی