کتاب کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه

اثر مجموعه ی نویسندگان-مهدی کوهستانی از انتشارات دیباگران تهران-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه
جستجوی کتاب کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه در گودریدز

معرفی کتاب کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کاربرد اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه


 کتاب روانشناسی شایعه
 کتاب روانشناسی در کار و سازمان ها
 کتاب راهنمای عملی ترک عادت های بد
 کتاب راهنمای درک روابط انسانی
 کتاب ندانسته قضاوت نکنیم
 کتاب بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی