کتاب هنر شفاف اندیشیدن

اثر رولف دوبلی از انتشارات نشر چشمه - مترجم: علی شهروز-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

In engaging prose and with practical examples and anecdotes, an eye-opening look at human reasoning and essential reading for anyone with important decisions to make.

Have you ever:
• Invested time in something that, with hindsight, just wasnt worth it?
• Overpayed in an Ebay auction?
• Continued doing something you knew was bad for you?
• Sold stocks too late, or too early?
• Taken credit for success, but blamed failure on external circumstances?
• Backed the wrong horse?

These are examples of cognitive biases, simple errors we all make in our day-to-day thinking. But by knowing what they are and how to spot them, we can avoid them and make better choices-whether dealing with a personal problem or a business negotiation; trying to save money or make money; working out what we do or dont want in life: and how best to get it.

Simple, clear and always surprising, this indispensable book will change the way you think and transform your decision-making-work, at home, every day. It reveals, in 99 short chapters, the most common errors of judgment, and how to avoid them.


خرید کتاب هنر شفاف اندیشیدن
جستجوی کتاب هنر شفاف اندیشیدن در گودریدز

معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن از نگاه کاربران

در ابتدا باید بگویم که اگر شما این کتاب را به خاطر دیدن اسم @عادل فردوسی پور@ بر روی جلد خریده اید دچار @خطای شناختی@ شده اید! از آن خطاهایی که قصد این کتاب جلوگیری از آن هاست. شما فردوسی پور را به عنوان گزارشگری خوب و معروف می شناسید و این خوب بودن را به دیگر امور از جمله @مترجمی@ او تعمیم می دهید! در حالی که لزومی ندارد کسی که در یک کار خوب است در بقیه ی کارها هم خوب باشد! بنابراین بیشتر افراد این کتاب را بر اساس معیاری می خرند که بنا بر خود کتاب اشتباه است. در ادامه ترجمه ی بد این کتاب را نقد می کنم.
===================================
این کتاب شاید برای کتابخوانان ایرانی مطالب تازه و جالبی داشته باشد. اما در این باره کتاب های بسیار بهتری توسط دانشمندان پیشتاز این حوزه نوشته شده و این کتاب صرفا خلاصه ی فهرست وار و نسبتا ناشیانه ای از آن کتاب هاست. گرچه آن کتاب ها عموما ترجمه نشده اند و از بخت بد ما این کتاب هم با ترجمه یی ناقص چاپ شده.
میاحث کتاب گرچه جالب هستند اما نویسنده آن ها را بصورت فهرست وار خلاصه کرده و در آن ها عمیق نمی شود.
=============================
و اما نقدی بر ترجمه ی نسبتا فاجعه ی کتاب:
ترجمه ی این کتاب نسبتا ناشیانه و پراشکال است. و نشاندهنده ی ناآشنایی مترجمان با مباحث کتاب است.
بسیاری از واژه های کلیدی را اشتباه ترجمه کرده اند. مثلا برای چندین واژه ی مهم از معادل @خطا@ استفاده کرده اند. همچون:
error, bias, fallacy, ...
در حالی که هر یک از این ها معنای علمی خاصی دارند. یا
systematic errors
را در همان صفحه ی اول @خطاهای اساسی@ ترجمه کرده اند که چیز دیگری است. اشتباهات ترجمه یی و نگارشی و ویرایشی چنان زیاد است که قابل شمارش نیست.
جدا باعث تاسف است که ناشری معروف چنین ترجمه ی ناقصی را بیشتر به قصد سودجویی چاپ می کند و عده ی زیادی هم به خاطر اسم روی جلد کتاب آن را می خرند. .
امتیاز من به کتاب 3 به ترجمه 1 و جمعا 2


مشاهده لینک اصلی
مجموعه ای از 99 حکایت مستقل از هم که هر یک خطایی رایج در نگرش روزمره و حرفه ای ما را نشانه می رود
نویسنده، فارغ التحصیل اقتصاد و رمان نویسی است که سخنرانی های مختلفی درباره موفقیت داشته است؛ بخصوص برای مدیران و تجار مالی. همین به اندازه کافی من را مجاب کرده بود که کتاب را نخوانم! اما خوشبختانه به پیشنهاد یکی از دوستان فاضل و به بهانه فلسفه برای کودکان بخش عمده آن را خواندم
برخلاف تصورم بیشتر مفاهیم برایم بسیار جالب بود... بخصوص مثالهایی که برای زمینه مند کردن آن مفاهیم بکار میبرد بسیار خوب بود
در غالب موارد مثالها با تحقیقات روان شناسانی همراه بود که در زمینه روانشناسی اجتماعی مطالعات جالبی به انجام رسانده بودند

در کل کتاب 4 دسته حکایت داشت: آنهایی که مفهوم و مثالشان خوب بود؛ آنهایی که مفهوم و مثالشان بد بود (که انصافا کم بودند) و آنهایی که مثال یا مفهومشان خوب بود و آن یکی بد
احتمالا در آینده بجز دسته دوم، برای ما بقی مثالهایی از کتاب را ذکر خواهم کرد

پیشنهاد برای معلمان فبک: ر
کتاب به ویژه بخاطر مترجم مطرحش (عادل فردوسی پور) برای بچه های هفتم به بالا مرجع بسیار مناسبی است
روش تدریس میتواند از خواندن یک حکایت، به بیان موارد مشابه توسط بچه ها و از آن به پرداخت جمعیِ یک مفهوم یا نقد نگاه مولف هدایت شده و حتی برای تکلیف، به نحوی آزمایشی برای تایید یا رد نظریه هر حکایت درنظر گرفته شود

مشاهده لینک اصلی
O§UU † Ù ‡ U، OO OO§ ± Ú © U © OªO§O O®U O§UOeU † † OUOeOU ... OO§ Ú © OªO§Oa € Ø · Ù ‡ OeU O§UOe † Ù † O² O®U ... Ù † OUOeOU OUOU ‡ ... UU، O¹UOeOªa € OeU ‡ Ù ‡ Ú © O§UOeUOe Ù ... OªO ± O³UOeU ... UOea Ù † € OeU © الناز در اÙ، Oª Ø ¢ OU OU ... ... دیگه ± Ù UOeO²O§O OOUOeO¹ UO§U، O¹O§ کاربر O§O³OªO®UO OUOU ... UOea € OeOªUO§U † Ù ... UO ± Ø ... Ø ± Ù Ø ± ‡ Ù O§O¬O¹U â € OeUOe OUO ‡ â € OeO§UOe OO§O، † Ù ‡ OOU ± Ù ... Ù ... دیگه ± Ø ± Ù UO \"O§O²U ... Ù † ‡ OU OO§O ± Ø · UO ± ا OOUU © رمز عبور راهنما

مشاهده لینک اصلی
من این کتاب را بخاطر داشتم چون دیدم طالب کتاب را به طور مستقیم بر روی جلد کتاب دیدم و بنابراین برای آن افتادم. اگر شما خواندن The Black Swan را خوانده اید، تأثیر بسیار ناخوشایند توسط ناسیم نیکولاس طالب، پس من به شدت مجددا به این کتاب نمی روم، اما اگر شما به اقیانوس افکار طالبان غوطه ور نباشید، پس این کتاب برای شماست بیشتر یا کمتر، هنر تفکر واضح است در همان خط افکار، همانطور که در مورد سیاه سوان است. هر فصل در مورد اول مانند نقاط گلوله ای از رویکرد دومی است. هر دو گفتگو درباره مهندسی معکوس فرایند فکر، ضد بصیرت و تصادفی است. این کتاب یک پایگاه اطلاعاتی از توضیحات کوتاهی از وقایع است. این کاملا خواندن نور است، اما من شخصا فکر نمی کنم آن را می تواند به کسی کمک کند با تصمیم گیری. این کتاب سطوح چیزهایی است که در حال حاضر در ذهن همه وجود دارد و برخی از آنها حتی بدون خواندن کتاب حتی آنها را شناختند، اما آن را در واقع به هر کسی در تصمیم گیری کمک کرد، هنوز هم تردید است. در یکی از فصل های او در مورد عدم توانایی انسان ها برای درک احتمالات صحبت می کنند، من کاملا با این نظر از او مخالف هستم. مردم در نظر گرفتن احتمالات را مورد توجه قرار می دهند، منظورم این است که افراد زیادی وجود دارند که زندگی را به عنوان خاکستری و نه تنها سیاه و یا سفید رنگ می بینند. برای این افراد زیادی، همیشه یک فضای نامیده می شود که از شک و تردید است و آنها را باز می کند در حالی که با مردم در اطراف آنها، چه در دفتر و یا در زندگی به عنوان یک کل. من یک فرد با اطلاعات متوسط ​​اما من احساس می کنم این کتاب است خیلی راحت نیستم. من عاشق کتاب هایی هستم که فکر می کنم حتی وقتی خواندن ندارم اما این بهترین فروش بین المللی برای من نیست.

مشاهده لینک اصلی
O®UOeU \"UOE Ú © Ù ‡ OªO§O OUOe OUOe Ù Ù UUOeOªUOe OUO OOE † ‡ ... OªO§ Ù † OªUOeO¬U OμU OUOeO'OªO ± OªU ... مزایا: † Ù Ø Ú © ای ± OU ... ....

مشاهده لینک اصلی
FYI: من این کتاب را از \"Goodreads Giveaways\" بردم، اما این به هیچ وجه روی بازبینی من تاثیر نگذاشت. هنر تفکر به صراحت یک دسته از شواهد بی نظیر را برای پشتیبانی از اشتباهات شناخته شده در تفکر منطقی ارائه می دهد. شما می دانید که پیش بینی 20/20 است، ما به روایت های ما چسبیده ایم و فکر می کنیم مانند مدل های تبلیغاتی آرایش اگر ما تنها محصول خود را خریداری کنیم، به علاوه یک دسته از روش های نیمه آشکار دیگر که در آن تصمیمات ما بدست می آید ( یا ضعف های منطقی که هنوز هم درست می شود). این کتاب * ممکن است یادآوری شود که شما باید به طور انتقادی درباره آنچه که مفروضات و تصورات غلطی را که تصور می کنید بر اساس تصمیمات خود فکر کنید انتقاد کنید. با این حال، اگر شما در حال حاضر یک متفکر انتقادی هستید، احتمالا از این کتاب بیش از حد یاد نمی گیرید. همچنین، واقعا به نظر نمی رسد علمی به اندازه کافی مورد تحقیق قرار گیرد که در غیر این صورت ارزشمند باشد. اگر بیشتر شگفت انگیز باشد، این حداقل آشکاریت را جذاب تر می کند. به نفع آن، شما تقریبا قطعا حداقل یک اشتباه منطقی را در این مورد بیشتر به شما نسبت می دهد شخصا (@، اوه، من این را درک نکردم، اما قطعا این کار را انجام می دهم! @ moment)، و من فکر می کنم این احتمال وجود دارد که آن را ممکن است تفاوت زیادی در زندگی شما ایجاد کند. همچنین، خواندن بسیار سریع، با فصل های جداگانه (یک صفحه یا دو) برای هر خطا. بنابراین خوانندگان که ترجیح می دهند شیک های اطلاعاتی بیش از ترکیبات طولانی مدت قالب را درک کنند.

مشاهده لینک اصلی
یک مجموعه مقالات پیچیده خطاهای شناختی است. اغراقهای آن، اغلب، به خوبی خلاصه شده از مجموعه ای از کتابهای طالبی، آریلی، کانمن و دیگران (که، همانطور که طالب در این لینک نشان داده شده است، Dobelli بدون اجازه استفاده می شود). نویسنده هیچ تحقیقی در مورد هیچ یک از این موارد انجام نداده است، بلکه صرفا کار دیگران را مطرح می کند. او در ابتدا چنین می گوید که کتاب او شامل تحقیق از سوی دیگران است، اما از کپی کردن او اجتناب ناپذیر است. از سوی دیگر، من آن را یک ترکیب خوب از خطاهای تفکر می دانم. تا زمانی که به نویسنده نپرداخت، احتمالا خود را در عمارت بزرگ خود قفل می کند قبل از اینکه متفکران بزرگ سر خود را به خطر انداختند. من همچنین می توانم بگویم که نوشتن مهارت واقعی ندارد و این را می توان در بعضی از فصل ها مشاهده کرد، جایی که نقطه بسیار مبهم است، که اغلب در ایده های متناقض و در طول پاراگراف ها معنی ندارد. این احتمالا بخشی است که او به طور کامل درک نمی کند. خواندن هر چند آسان است، فصل ها هر 3 صفحه است و به همین دلیل من فقط می توانم کتاب را برای کسانی که مایل نیست وقت خود را صرف خواندن هزاران صفحه از آثار اصلی توصیه می کنند توصیه می کنند، اما هنوز در راه های علاقه مند هستند ما اصلا فکر نمیکنیم منطقی

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر شفاف اندیشیدن


 کتاب قانون شفا
 کتاب چرا این ها را در مدرسه یادم ندادند؟
 کتاب اگر اول نباشی آخر می شوی
 کتاب جادوی نظم
 کتاب قلبت را روی کاغذ بیاور
 کتاب مدیریت خود