کتاب هنر دستیابی

اثر برنارد راث از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید ساجد متولیان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

در این کتاب ، پروفسور برنارد راث، استاد با سابقۀ دانشگاه استنفورد،با بهره گیری از رویکرد تفکر طراحی و تجربۀ پنجاه سالۀ معلمی خود، خِرَدی ناب و راهکارهایی عملی در اختیارمان قرار می دهد تا بتوانیم از درجا زدن و به دور خود
گشتن دست بکشیم و گامی عملی به سوی اهدافمان در زندگی برداریم.


خرید کتاب هنر دستیابی
جستجوی کتاب هنر دستیابی در گودریدز

معرفی کتاب هنر دستیابی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر دستیابی


 کتاب از زبان برایان تریسی
 کتاب درباره تصمیم گیری
 کتاب آیین سخنرانی
 کتاب غرور
 کتاب زندگی شجاعانه
 کتاب زندگی عشق و دیگر هیچ