کتاب هنر انسان شدن

اثر کارل راجرز از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: مهین میلانی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

The late Carl Rogers, founder of the humanistic psychology movement, revolutionized psychotherapy with his concept of "client-centered therapy." New discoveries in the field of psychopharmacology, especially that of the antidepressant Prozac, have spawned a quick-fix drug revolution that has obscured the psychotherapeutic relationship. As the pendulum slowly swings back toward an appreciation of the therapeutic encounter, Dr. Rogerss "client-centered therapy" becomes particularly timely and important.


خرید کتاب هنر انسان شدن
جستجوی کتاب هنر انسان شدن در گودریدز

معرفی کتاب هنر انسان شدن از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر انسان شدن


 کتاب جادوی فکر بزرگ
 کتاب زبان نظریه انتخاب
 کتاب قدرت شگرف سخنرانی در افزایش اعتماد به نفس
 کتاب زندگی های خیلی خوب
 کتاب چرا عاشق می شویم
 کتاب برنامه بازاریابی یک صفحه ای