کتاب مهارت های ارتباط موثر

اثر نسرین دانائی از انتشارات سخن-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مهارت های ارتباط موثر
جستجوی کتاب مهارت های ارتباط موثر در گودریدز

معرفی کتاب مهارت های ارتباط موثر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مهارت های ارتباط موثر


 کتاب 365 روز با قانون جذب
 کتاب تو آنچه می پنداری نیستی
 کتاب راهنمای تئوری انتخاب برای مدیریت خشم در زندگی
 کتاب سفر ایکیگای
 کتاب چگونه مثل امپراتور روم فکر کنیم
 کتاب بهبودی پایدار