کتاب معجزات تغییرات مثبت

اثر جک کنفیلد از انتشارات نسل نواندیش - مترجم: مهدی قراچه داغی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

Jack Canfield is a master motivator, world-renowned teacher, and bestselling author of The Success Principles. In his latest book, Success Affirmations, he helps readers break through to new levels of passion, purpose, and prosperity with 52 affirmations and time-tested wisdom. Jack Canfield and Ram Ganglani tell you how to stay inspired, change your life, and find success! Use this thoughtfully compiled volume to accelerate your growth and fulfil your desires.


خرید کتاب معجزات تغییرات مثبت
جستجوی کتاب معجزات تغییرات مثبت در گودریدز

معرفی کتاب معجزات تغییرات مثبت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب معجزات تغییرات مثبت


 کتاب آیین دوست یابی
 کتاب نمی توانی به من آسیب بزنی
 کتاب نوشتن با تنفس آغاز می شود
 کتاب هنر شفاف اندیشیدن
 کتاب راهنما
 کتاب صید ماهی بزرگ