کتاب مسئولیت پذیری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات شباهنگ - مترجم: مهدی قراچه داغی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مسئولیت پذیری
جستجوی کتاب مسئولیت پذیری در گودریدز

معرفی کتاب مسئولیت پذیری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مسئولیت پذیری


 کتاب اهرم های خوشبختی
 کتاب تفکر طراحی در کسب و کار
 کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها
 کتاب ثروتمندترین مرد بابل
 کتاب ۱۰ درصد شادتر
 کتاب چه چیز به چه کس می رسد چرا