کتاب مسئولیت پذیری

اثر ناتانیل براندن از انتشارات شباهنگ - مترجم: مهدی قراچه داغی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مسئولیت پذیری
جستجوی کتاب مسئولیت پذیری در گودریدز

معرفی کتاب مسئولیت پذیری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مسئولیت پذیری


 کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
 کتاب راز دختران موفق
 کتاب معلم یک دقیقه ای
 کتاب هر اتفاقی دلیلی دارد
 کتاب 12 ستون
 کتاب آدم های سمی