کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه

اثر کوری کوگن از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید آرمین میر حسینی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه
جستجوی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت پروژه برای غیر مدیر پروژه


 کتاب ایده عالی مستدام
 کتاب توصیه هایی به جوانی که می خواهد به جایی برسد
 کتاب زندگی مشترک و حد و مرزهایش
 کتاب تائوت چینگ
 کتاب مادر کافی
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد