کتاب مدیریت هیجان

اثر نسرین دانائی از انتشارات سخن-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب مدیریت هیجان
جستجوی کتاب مدیریت هیجان در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت هیجان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت هیجان


 کتاب 365 روز با قانون جذب
 کتاب تو آنچه می پنداری نیستی
 کتاب راهنمای تئوری انتخاب برای مدیریت خشم در زندگی
 کتاب سفر ایکیگای
 کتاب چگونه مثل امپراتور روم فکر کنیم
 کتاب بهبودی پایدار