کتاب مدیریت استراتژیک بازار

اثر دیوید آکر از انتشارات آریانا قلم - مترجم: سید رامین هاشمی -کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

Developing and implementing strategies today is very different than only a few decades ago; nearly all firms today operate in dynamic markets. Completely revised and updated, Aakers best-selling book, Strategic Market Management, helps managers identify, implement, prioritize, and adapt market-driven business strategies that will enjoy sustainable advantage in dynamic markets that are increasingly complex and cluttered. The intent is to provide decision makers with concepts, methods, and procedures by which they can improve the quality of their strategic decision making and developing growth strategies.


خرید کتاب مدیریت استراتژیک بازار
جستجوی کتاب مدیریت استراتژیک بازار در گودریدز

معرفی کتاب مدیریت استراتژیک بازار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مدیریت استراتژیک بازار


 کتاب علم تاثیر گذار بودن
 کتاب جوهر وجود تو
 کتاب انتخاب عالی
 کتاب شجاعت در برهوت
 کتاب آدم های سمی
 کتاب تئوری انتخاب و مدیریت زندگی