کتاب قدرت در طوفان

اثر ایکنات ایسواران از انتشارات کتابسرای تندیس - مترجم: فرنوش جزینی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب قدرت در طوفان
جستجوی کتاب قدرت در طوفان در گودریدز

معرفی کتاب قدرت در طوفان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قدرت در طوفان


 کتاب رهبران موفق بهترین سوال ها را می پرسند
 کتاب همه ما عجیب و غریبیم
 کتاب تغییری کوچک تحولی شگرف
 کتاب مزایای تاب آوری
 کتاب تفویض اختیار،نظارت و سرپرستی
 کتاب ماندن در مسیر