کتاب فروش و مدیریت فروش

اثر دیوید جابر از انتشارات اندیشه احسان - مترجم: هلنا صابری-مجموعه ی نویسندگان-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب فروش و مدیریت فروش
جستجوی کتاب فروش و مدیریت فروش در گودریدز

معرفی کتاب فروش و مدیریت فروش از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فروش و مدیریت فروش


 کتاب 365 روز با قانون جذب
 کتاب تو آنچه می پنداری نیستی
 کتاب راهنمای تئوری انتخاب برای مدیریت خشم در زندگی
 کتاب سفر ایکیگای
 کتاب چگونه مثل امپراتور روم فکر کنیم
 کتاب بهبودی پایدار