کتاب فراسوی زنجیرهای پندار

اثر اریک فروم از انتشارات مروارید - مترجم: بهزاد برکت-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

. While the first two figures had a great physical and political impact on the world, Fromm believes that Freud had an even deeper impact, because he changed how we think about ourselves. Beyond the Chains of Illusion is one of Fromm’s most autobiographical works, as Fromm not only comments on the ideas of Freud and Marx, but also crystallizes his own theories on social character and unconscious values. The book brilliantly summarizes Fromm’s ideas on how culture and society shape our behavior.


خرید کتاب فراسوی زنجیرهای پندار
جستجوی کتاب فراسوی زنجیرهای پندار در گودریدز

معرفی کتاب فراسوی زنجیرهای پندار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فراسوی زنجیرهای پندار


 کتاب هنر عاشقی
 کتاب مریخی و ونوسی در رابطه ای موفق
 کتاب راز دختران موفق
 کتاب هوشمند،سلامت و ثروتمند زندگی کنید
 کتاب آینده ی خود را بسازید
 کتاب ازدواج بدون شکست