کتاب صفات بایسته یک رهبر

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات معیار علم - مترجم: داوود نعمت اللهی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد

صفات بایسته یک رهبر : بیست و یک خصوصیت اجتناب ناپذیر یک رهبر
شخصی بشویم که دیگران از صمیم قلب می خواهند از او پیروی کنند.
چه دلیلی باعث می شود که مردم بخواهند از یک رهبر پیروی کنند؟ چرا مردم از یک رهبر با اکراه پیروی میکنند در حالی که با شور و اشتیاق آنچه در توان دارند را به کار می برند تا از رهبر دیگری پیروی کنند؟ وجه تمایز نظریه پردازان رهبری با رهبران موفقی که در دنیای واقعی به طور موثر رهبری می کنند چیست ؟ پاسخ به این پرسش ها در خصوصیات ... (بخشی از مقدمه)


خرید کتاب صفات بایسته یک رهبر
جستجوی کتاب صفات بایسته یک رهبر در گودریدز

معرفی کتاب صفات بایسته یک رهبر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب صفات بایسته یک رهبر


 کتاب راهنمای دوست داشتنی بودن به روش آدری هپبورن
 کتاب اوج کامیابی
 کتاب اسرار ذهن ثروتمند
 کتاب زنان ونوسی درآتش خشم، مردان مریخی به سردی یخ
 کتاب اصول موفقیت
 کتاب زبان نظریه انتخاب