کتاب رویارویی با تغییر

اثر دیمیان هیوز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: وحید نمازی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب رویارویی با تغییر
جستجوی کتاب رویارویی با تغییر در گودریدز

معرفی کتاب رویارویی با تغییر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رویارویی با تغییر


 کتاب رهبری فرایند تصمیم گیری
 کتاب به دنبال طلا نباش طلایی شو (جلد اول)
 کتاب خودت باش نه نخود هر آش
 کتاب ساختن زندگی، به جای جدایی
 کتاب افسانه موفقیت
 کتاب مدیریت منابع انسانی دیجیتال