کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند

اثر آرتور آسا برگر از انتشارات علم - مترجم: کامبیز حیدرزاده-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند
جستجوی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند در گودریدز

معرفی کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روش تحقیق در مدیریت تبلیغات و برند


 کتاب هنر سیر و سفر
 کتاب هنر همیشه بر حق بودن
 کتاب یادداشت هایی از یک دوست
 کتاب سه پرسش
 کتاب راهبی که فراری اش را فروخت
 کتاب تئوری انتخاب در اتاق مشاوره