کتاب رهبران متحول می شوند

اثر جان.سی.مکسول از انتشارات بهار سبز - مترجم: علی علی پناهی-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب رهبران متحول می شوند
جستجوی کتاب رهبران متحول می شوند در گودریدز

معرفی کتاب رهبران متحول می شوند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب رهبران متحول می شوند


 کتاب ازدواج بدون شکست
 کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
 کتاب شهامت موفق شدن
 کتاب نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
 کتاب تندخوانی پیشرفته به روش تونی بازان
 کتاب رقص تغییر