کتاب راهنمای مدیران

اثر بهنام زمانیان بروجنی از انتشارات مهرسا-کتاب هایی که زندگی شما را دگرگون خواهند کرد
خرید کتاب راهنمای مدیران
جستجوی کتاب راهنمای مدیران در گودریدز

معرفی کتاب راهنمای مدیران از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهنمای مدیران


 کتاب خودکاوی
 کتاب الگوهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
 کتاب هارمونی پولی
 کتاب حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی
 کتاب نگاهی دوباره
 کتاب دولت مدرن در ایران